لیفتراک دیزلی 2 تنی مدل SDX-20

لیفتراک دیزلی 2 تنی مدل SDX-20
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت2000کیلوگرم
ارتفاع بالابری3000میلی مترتا ارتفاع 600 سانتیمتر و بصورت دکل دو و سه مرحله ای قابل تحویل است
شعاع گردش بیرونی2170میلی متر
تنظیم جانبی شاخکها245-1020میلی متر
گیربکس1-1 power shift T/M
گیربکس2-2 Manual shift T/M
وزن دستگاه3320کیلوگرم
حداقل ارتفاع از زمین (ته دکل)110میلی متر
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار)4030میلی متر
ارتفاع بسته دکل1995میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل155میلی متر
طول دستگاه ( با شاخک )3442میلی متر
اندازه شاخک920×122×40میلی متر
ارتفاع یدک کش290میلی متر