خدمات پس از فروش

بخش خدمات پس از فروش هواکار با ارائه خدمات و قطعات در دوران گارانتی و پس از دوران گارانتی ، کارایی دستگاه را تضمین می­ نماید. کارشناسان فنی باتجربه با شبکه گسترده خدمات پس از فروش در شهرها، همواره آماده ارائه خدمات می­ باشند و تامین قطعات تا 10 سال انجام می ­شود.

به هنگام تحویل و راه اندازی دستگاه، آموزش اپراتور جهت بکارگیری بهینه دستگاه و انجام مراقبت ­های روزانه انجام می­ شود.

انجام بازدیدهای دوره­ ای گارانتی، کارکرد مناسب و بازدهی بالا را برای دستگاه­ها تضمین می­ کند.

با انجام بازدیدهای دوره ­ای سه ماهه بعد از دوران گارانتی، بهره وری و بازدهی و ایمنی بالا رفته، هزینه ­های تعمیر و نگهداری دستگاه پایین می ­آید.