محصولات

نمایش نتایج 1 تا 8 از 8
مشخصات واحد SCT-2000N SCT-2000 STT SW-towing SST-4000 SST-8000 SPT-2000 SPT-500
ظرفیت کشش کیلوگرم 2000 4,000 8,000 6,000
ارتفاع بازوی کششی بالا میلی متر 325
ارتفاع بازوی کششی پایین میلی متر 200
ارتفاع کلی میلی متر 1390 1390 2,200 1390
میله یدک کش میلی متر 60*30 Ø
شیب مجاز % 10 30
وزن دستگاه کیلوگرم 720 1130 2,200 1130
ظرفیت کیلوگرم 2500 2500
ارتفاع مرکز کشش میلی متر 500 500
ارتفاع نقاط اتصال میلی متر 300 350 300
کنترل سیستم F.E.T. F.E.T.
نوع تایر Pneumatic
قدرت موتور حرکتی کیلو وات Kw 1.1 1.1
ارتفاع دستگاه از کف زمین میلی متر 100
طول کلی دستگاه سانتی متر 230
سرعت حرکت کیلومتر برساعت الی 6 6
ارتفاع بالابری میلی متر الی 300
عرض دستگاه سانتی متر 78