الحاقیه بشکه گیر HDH1

الحاقیه بشکه گیر HDH1
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
وزن دستگاه40کیلوگرم
اندازه بشکهØ600×900Lمیلی متر
ظرفیت300کیلوگرم
ارتفاع بالابریبه اندازه بالابری لیفتراکمیلی متر

بشکه گیر مدل HDH1 وسیله ای بسیار  زیاد و نحوه استفاده  بسیار ساده است که با تکنولوژی و طراحی ویژه ای تولید سده است .

با این وسیله اپراتور لیفتراک میتواند در هر دقیقه 5 تا 6 عدد بشکه را از محلی برادشته و در محل دیگر قرار دهد.