لیفتراک 2.5 تنی تمام AC چهار چرخ

لیفتراک 2.5 تنی تمام AC چهار چرخ
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت2500کیلوگرم
مرکز ثقل بار500میلی متر
ارتفاع بسته دکل2000میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل155میلی متر
ارتفاع بالابری استاندارد3000میلی متر
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار)4030میلی متر
اندازه شاخک40*122*1070میلی متر
طول دستگاه ( با شاخک )3468میلی متر
عرض دستگاه1150سانتی متر
فاصله کف دستگاه از زمین110میلی متر
وزن دستگاه4300کیلوگرم
نوع تایرتوپر سوپر الاستیک