لیفتراک 2 تنی تمام AC چهار چرخ مدل SBF-20J3

لیفتراک 2 تنی تمام AC چهار چرخ مدل SBF-20J3
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت2000کیلوگرم
مرکز ثقل بار500میلی متر
ارتفاع بسته دکل2000میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل155میلی متر
ارتفاع بالابری استاندارد3000میلی متر
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار)4030میلی متر
اندازه شاخک40*122*920میلی متر
طول دستگاه ( با شاخک )3318میلی متر
عرض دستگاه1150سانتی متر
فاصله کف دستگاه از زمین110میلی متر
وزن دستگاه4150کیلوگرم
نوع تایرتوپر سوپر الاستیک