لیفتراک 1.8 تنی تمام AC چهار چرخ مدل SBF-18J3

لیفتراک 1.8 تنی تمام AC چهار چرخ مدل SBF-18J3
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت1750کیلوگرم
مرکز ثقل بار500میلی متر
عرض دستگاه1070سانتی متر
ارتفاع بسته دکل1995میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل155میلی متر
ارتفاع بالابری استاندارد3000میلی متر
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار)4030میلی متر
اندازه شاخک38*100*920میلی متر
طول دستگاه ( با شاخک )3080میلی متر
فاصله کف دستگاه از زمین110میلی متر
وزن دستگاه3350کیلوگرم
نوع تایرتوپر سوپر الاستیک