لیفتراک 1.5 تنی تمام AC چهار چرخ مدل SBF-15J3

لیفتراک 1.5 تنی تمام AC چهار چرخ مدل SBF-15J3
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت1500کیلوگرم
مرکز ثقل بار500میلی متر
ارتفاع بسته دکل1995میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل155میلی متر
ارتفاع بالابری استاندارد3000میلی متر
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار)4030میلی متر
اندازه شاخک35*100*920میلی متر
طول دستگاه ( با شاخک )3050میلی متر
عرض دستگاه1070سانتی متر
فاصله کف دستگاه از زمین110میلی متر
وزن دستگاه3200کیلوگرم
نوع تایرتوپر سوپر الاستیک