لیفتراک 1 تنی تمام AC چهار چرخ مدل SBF-10J3

لیفتراک 1 تنی تمام AC چهار چرخ مدل SBF-10J3
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
اندازه شاخک31*100*770میلی متر
طول دستگاه ( با شاخک )2895میلی متر
فاصله کف دستگاه از زمین110میلی متر
وزن دستگاه3100کیلوگرم
نوع تایرتوپر سوپر الاستیک
عرض دستگاه1070سانتی متر
ظرفیت1000کیلوگرم
مرکز ثقل بار500میلی متر
ارتفاع بسته دکل1995میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل155میلی متر
ارتفاع بالابری استاندارد3000میلی متر
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار)4030میلی متر