لیفتراک دوگانه سوز 3 تنی مدل SLX-30

لیفتراک دوگانه سوز 3  تنی مدل SLX-30
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت3000کیلوگرم
ارتفاع بالابری3000میلی مترتا ارتفاع 600 سانتیمتر و بصورت دکل دو و سه مرحله ای قابل تحویل است
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار)4250میلی متر
ارتفاع بسته دکل2070میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل160میلی متر
حداقل ارتفاع از زمین (ته دکل)135میلی متر
طول دستگاه ( با شاخک )3772میلی متر
اندازه شاخک1070×125×45میلی متر
ارتفاع یدک کش310میلی متر
تنظیم جانبی شاخکها250-1090میلی متر
شعاع گردش بیرونی2400میلی متر
گیربکس1-1 power shift T/M
گیربکس2-2 Manual shift T/M
وزن دستگاه4280کیلوگرم