لیفتراک برقی تمام AC سه چرخ 2 تنی

لیفتراک برقی تمام AC سه چرخ 2 تنی
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
نوع تایرتوپر سوپر الاستیک
ظرفیت2000کیلوگرم
مرکز ثقل بار500میلی متر
ارتفاع بسته دکل2220میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل130میلی متر
ارتفاع بالابری استاندارد3300میلی متر
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار)4335میلی متر
اندازه شاخک770×100×31میلی متر
عرض دستگاه1110/1140سانتی متر
فاصله کف دستگاه از زمین100میلی متر
وزن دستگاه3540کیلوگرم