لیفتراک برقی نیمه AC چهار چرخ 2 تنی

لیفتراک برقی نیمه AC چهار چرخ 2 تنی
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
سرعت حرکت14/13.5کیلومتر برساعت
ظرفیت2000/2500کیلوگرم
طول دستگاه ( با شاخک )3303میلی متر
ارتفاع بالابری3000میلی متر
ارتفاع بسته دکل2000میلی متر
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار)4030میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل155میلی متر
حداقل ارتفاع از زمین (ته دکل)110میلی متر
شعاع گردش بیرونی2050میلی متر
طول شاخک920-1070میلی متر
عرض شاخکها122میلی متر
ضخامت شاخک40میلی متر