لیفتراک برقی تمام AC سه چرخ

لیفتراک برقی تمام AC سه چرخ
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
عرض دستگاه1110/1140سانتی متر
ظرفیت1800کیلوگرم
مرکز ثقل بار500میلی متر
ارتفاع بسته دکل2220میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل130میلی متر
ارتفاع بالابری استاندارد3300میلی متر
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار)4335میلی متر
اندازه شاخک770×100×31میلی متر
فاصله کف دستگاه از زمین100میلی متر
وزن دستگاه3420کیلوگرم
نوع تایرتوپر سوپر الاستیک