لیفتراک برقی نیمه AC چهار چرخ

لیفتراک برقی نیمه AC چهار چرخ
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت1500کیلوگرم
ارتفاع بالابری3000میلی متر
طول دستگاه ( با شاخک )3050میلی متر
ارتفاع بسته دکل1995میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل155میلی متر
شعاع گردش بیرونی1930میلی متر
سرعت حرکت13کیلومتر برساعت
طول شاخک920میلی متر
عرض شاخکها100میلی متر
ضخامت شاخک35میلی متر