لیفتراک برقی یک تن تمام AC سه چرخ

لیفتراک برقی یک تن تمام AC سه چرخ
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت1000کیلوگرم
مرکز ثقل بار500میلی متر
ارتفاع بسته دکل2220میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل125میلی متر
ارتفاع بالابری استاندارد3300میلی متر
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار)4335میلی متر
اندازه شاخک770×100×31میلی متر
عرض دستگاه1060/1070سانتی متر
فاصله کف دستگاه از زمین100میلی متر
وزن دستگاه2900کیلوگرم
نوع تایرتوپر سوپر الاستیک