لیفتراک دیزلی 3.5 تنی مدل SDX-35

لیفتراک دیزلی 3.5 تنی مدل SDX-35
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت3500کیلوگرم
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار)4250میلی متر
ارتفاع بالابری3000میلی متر
ارتفاع بسته دکل2180میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل305میلی متر
حداقل ارتفاع از زمین (ته دکل)315میلی متر
طول دستگاه ( با شاخک )3783میلی متر
ارتفاع یدک کش310میلی متر
شعاع گردش بیرونی2420میلی متر
گیربکس1-1 power shift T/M
وزن دستگاه4960کیلوگرم
گیربکس2-2 Manual shift T/M
تنظیم جانبی شاخکها250-1090میلی متر