لیفتراک دیزلی 1.8 تنی مدل SDX-18

لیفتراک دیزلی 1.8 تنی مدل SDX-18
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت1800کیلوگرم
ارتفاع بالابری3000میلی متر
ارتفاع بسته دکل1995میلی متر
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار)4330میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل155میلی متر
ضخامت شاخک38میلی متر
حداقل ارتفاع از زمین (ته دکل)110میلی متر
طول دستگاه ( با شاخک )3213میلی متر
طول شاخک920میلی متر
ارتفاع یدک کش250میلی متر
عرض شاخکها100میلی متر
شعاع گردش داخلی95میلی متر
شعاع گردش بیرونی1985میلی متر
تنظیم جانبی شاخکها200-950میلی متر