استاکر تمام برقی 2.5 تنی SBR-2500L

استاکر تمام برقی 2.5 تنی SBR-2500L
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت2500کیلوگرم
ارتفاع بالابری3000میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل275میلی متر
حرکت دکل به جلو620میلی متر
حداقل ارتفاع دکل2013میلی متر
طول شاخک1030میلی متر
تنظیم جانبی شاخکها250-740میلی متر
وزن دستگاه (با باتری )2740کیلوگرم
سیستم فرمان 0.3 kw(EPS)
حداقل ارتفاع دکل3950میلی متر