لیفتراک دیزلی 1 تنی مدل SDX-10

لیفتراک دیزلی 1 تنی مدل  SDX-10
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت1000کیلوگرم
ارتفاع بالابری3000میلی متر
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار)4030میلی متر
ارتفاع بسته دکل1995میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل155میلی متر
ضخامت شاخک31میلی متر
حداقل ارتفاع از زمین (ته دکل)110میلی متر
طول دستگاه ( با شاخک )2941میلی متر
طول شاخک770میلی متر
ارتفاع یدک کش250میلی متر
عرض شاخکها100میلی متر
شعاع گردش داخلی110میلی متر
شعاع گردش بیرونی1880میلی متر
تنظیم جانبی شاخکها200-950میلی متر