الحاقیه برای چرخاندن و همزدن محتویات و یا تخلیه بشکه

الحاقیه برای چرخاندن و همزدن محتویات و یا تخلیه بشکه
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
زاویه چرخش بشکه0 ~ 360° درجهمیتوان بشکه را هر چند دور چرخاند
اندازه بشکهØ600×900Lمیلی متربرای بشکه هایی با اندازه متفاوت امکان پذیر است
ارتفاع بالابری***میلی مترارتفاع بالابری در این دستگاه مربوط به لیفتراکی که شما دارید است
وزن دستگاه205کیلوگرم
ظرفیت300کیلوگرم

استفاده از این الحاقیه خیلی ساده است ابتدا شاخکهای لیفتراک را در کشو های دو طرف الاقیه وارد نمایید و جهت ایمنی بیشتر پیچ های مربوطه را سفت نمایید . الحاقیه آماده کار است.

جهت خالی کردت محتویات بشکه : ابتدا  لیفتراک را بسمت بشکه هدایت کنید و و بشکه را در بین دو بازوی الحاقیه قرار دهید و سپس درب  الحاقیه را سفت کنید و سپس درب بشکه را باز نمایید  و تا آنجاییکه لیفتراک شما اجازه میدهد و مورد نیازتان است دستگاه را بالا ببرید و  با حرکت دادن زنجیر بشکه به چرخانید محتویات بشکه تخلیه خواهد شد و سپس زنجیر را در جهت عکس اول بکشید بشکه به حالت اول بر میگردد و سپس با حرکت دادن لیفتراک بشکه خالی را در محل مورد نظرتان قرار دهید.

جهت هم زدن محتویات بشکه : تمام اقدامات بالا را انجام دهید و فقط درب بشکه را باز نکنید و با حرکت دادن زنجیر هر چند دور که میخواهید بشکه را بچرخانید تا محتویات آن بهم زده شود.

قابل توجه : امکان اینکه بشکه بحالت برقی چرخانده شود  مطابق سفرش شما امکان تحویل دارد.