لیفتراک دیزلی 3 تنی مدل SDX-30

لیفتراک دیزلی 3 تنی مدل SDX-30
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار)4250میلی متر
ارتفاع بسته دکل2070میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل160میلی متر
حداقل ارتفاع از زمین (ته دکل)135میلی متر
طول دستگاه ( با شاخک )3772میلی متر
اندازه شاخک1070×125×45میلی متر
ارتفاع یدک کش310میلی متر
تنظیم جانبی شاخکها250-1090میلی متر
شعاع گردش بیرونی2400میلی متر
گیربکس1-1 power shift T/M
گیربکس2-2 Manual shift T/M
وزن دستگاه4280کیلوگرم
ظرفیت3000کیلوگرم
ارتفاع بالابری3000میلی مترتا ارتفاع 600 سانتیمتر و بصورت دکل دو و سه مرحله ای قابل تحویل است