لیفتراک دیزلی 2.5 تنی مدل SDX-25

لیفتراک دیزلی 2.5 تنی مدل SDX-25
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت2500کیلوگرم
ارتفاع بالابری3000میلی مترتا ارتفاع 600 سانتیمتر و بصورت دکل دو و سه مرحله ای قابل تحویل است
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار)4030میلی متر
ارتفاع بسته دکل1995میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل155میلی متر
طول دستگاه ( با شاخک )3667میلی متر
اندازه شاخک1070×122×40میلی متر
ارتفاع یدک کش290میلی متر
تنظیم جانبی شاخکها245-1020میلی متر
شعاع گردش بیرونی2240میلی متر
گیربکس1-1 power shift T/M
گیربکس2-2 Manual shift T/M
وزن دستگاه3680کیلوگرم
حداقل ارتفاع از زمین (ته دکل)110میلی متر