بشکه چرخان جرثقیلی

بشکه چرخان جرثقیلی
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ارتفاع بالابریبه اندازه بالابری جرثقیلمیلی متر
زاویه چرخش بشکه0 ~ 360°درجه
اندازه بشکهØ600×900Lمیلی متربرای اندازه های مختلف امکان پذیر است
ظرفیت300کیلوگرمبرای ظرفیت های بیشتر نیز امکان پذیر است