یدک کش سفارشی

یدک کش سفارشی
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
قدرت موتور حرکتی1.1کیلو وات Kwبا در خواست مشتری قابل تغییر است
ارتفاع دستگاه از کف زمین100میلی متربا در خواست مشتری قابل تغییر است
شیب مجاز30%با در خواست مشتری قابل تغییر است

این دستگاه بمنظور يدك كشي گاري هايي است كه فقط در يك طرف چرخ دارند .

اين وسيله مجهز به جكي است كه طرف بدون چرخ تریلر را بلند ميكند و سپس آنرا يدك ميكشد.

اين وسيله در انواع مختلف قابل ارائه است و در يك نوع آن ، فرمان دستگاه دو طرفه است

موتور حركتي اين دستگاه از نوع Seperatly Exited ميباشد كه تكنولوژي روز دنیا است