پالت تراک کم عرض

شرکت هواکار امکان تامین انواع پالت تراک ها با عرض 52 سانتیمتر و 60 سانتیمتر و 68 سانتیمتر را دارد و این نوع پالت تراک ها با انواع مختلف پالت در شرکت های مختلف همخوانی دارد و براحتی نیاز مشتریان را تامین میکند