بازدیدهای دوران بعد از گارانتی

شرکت هواکار بمنظور بهره مندی هرچه بیشتر خریداران لیفتراکهای سوسانگ ، پس از اتمام دوره گارانتی ، بازدیدهای دوره ای را - در صورت تمایل خریدار - ادامه میدهد